Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Námestie sv.Martina 5
90851 Holíč
IČO: 00159115

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

 

Študijné odbory na Strednej odbornej škole v Holíči

hotelová akadémia
technika a prevádzka dopravy

Učebné a nadstavbové študijné odbory na Strednej odbornej škole v Holíči

SOŠ Holíč pre školský rok 2010/2011 ponúka žiakom základných škôl štúdium v týchto učebných odboroch:

Trojročné učebné odbory:

2487 2 02  autoopravár - elektrikár
2487 2 01  autoopravár - mechanik
3355 2 00  stolár
2964 2 00  cukrár, cukrárka
6444 2 00  čašník, servírka
6445 2 00  kuchár, kuchárka

Trojročné učebné odbory sú ukončené Záverečnými učňovskými skúškami a žiaci okrem výučného listu získavajú možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu v príslušnom odbore. Sylaby a koncepcia vyučovania v týchto nadstavbových odboroch je zrealizovaná tak, aby sa absolventi čo najlepšie zaradili po ukončení štúdia do pracovnej sféry a svojimi vedomosťami a zručnosťami mohli konkurovať absolventom ostatných stredných škôl.

Dvojročné učebné odbory

(pre žiakov končiacich v 6., 7., alebo 8. ročníku ZŠ)

4572 0 00  poľnohospodárska výroba
3178 0 00  výroba konfekcie
3388 0 00 

spracúvanie dreva

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľkaIng. Mičová Ľudmila

zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie Mgr. Hurbanová Miriam
zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie Mgr. Sedláková Helena

Kde nás nájdete?

Zobrazit